Kas yra hakatonas?

Trumpai – tai PĮ kūrėjų maratonas. O PĮ kūrėjus sudaro programuotojai, dizaineriai, UX/UI specialistai, SEO specialistai, marketingo specialistai ir visi kiti žmonės, kurie prisideda prie programinio produkto sukūrimo. Ir visi šie žmonės susirenka į vieną vietą, vieną renginį, kuris vadinamas hakatonu, ir per tam tikrą laiko tarpą visi šie žmonės deda pastangas ir dalinasi žiniomis, mentoriauja vieni kitiems, kad būtų sukurtas programinis produktas (mobili programėlė, interneto tinklapis ar kitas PĮ produktas).
Istoriškai šis žodis yra dviejų angliškų žodžių „hack“ ir „marathon“ hibridas. „Hack“ naudojamas žaismingumo, įtraukimo, programavimo tyrinėjimo reikšme (neturi sąsajų su kompiuteriniais nusikaltimais). Pats hakatonas dar vadinamas hakerių diena arba hakerių festivaliu. Tai toks renginys, kurio metu susirenka programuotojai, grafikos dizaineriai, grafinių sąsajų dizaineriai, projektų vadovai tam, kad dirbdami kartu sukurtų kažkokį projektą, susijusį su IT. Kai kurie hakatonai trunka dieną, porą dienų, o kai kurie visą savaitę. Kai kurie renginiai organizuojami tik dėl socialinių ar edukacinių tikslų, tačiau daugeliu atvejų, pagrindinis uždavinys yra sukurti iš tikrųjų naudojamą ir pritaikomą programinę įrangą. Hakatonai gali būti skirti specialios programinės įrangos sukūrimui, tačiau dažniausiai specifinių apribojimų nebūna.

Maždaug 2000 metų viduryje ir pabaigoje hakatonai labai išpopuliarėjo įvairių kapitalistų tarpe, siekiančių, kad nauja programinė įranga būtų sukurta greitai ir kokybiškai. Tokiu būdu jiems buvo patogu atrasti naujas nišas inovacijoms ir papildomo finansavimo pritraukimui. Per tokius hakatonus išaugo kompanijos, žinomos visame pasaulyje, pavyzdžiui GroupMe, kurią vėliau įsigijo Skype; programinė įranga PhoneGap, kurią įsigijo Adobe.

O štai 2013-aisiais metais terminas hakatonas jau įgauna kitokią prasmę. Šių dienų hakatonai orientuoti į inovacijų kūrimą, prie kurių prisideda ne tik programuotojai, bet ir bendruomenės nariai. Pavyzdžiui, Palo Alto hakatonas vadinasi „Hack Palo Alto“, kurio tikslas – suteikti platformą, kurioje susitiktų tyrėjai, kūrėjai, IT specialistai ir visi kartu prisidėtų prie geresnės bendruomenės ateities kūrimo.

(atsakymas parengtas pagal Kęstutį Matuliauską, Vytautą Ratkevičių ir Vikipediją)


What is hackathon?

A hackathon (also known as a hack day, hackfest or codefest) is an event in which computer programmers and others involved in software development, including graphic designers, interface designers and project managers, collaborate intensively on software projects. Occasionally, there is a hardware component as well. Hackathons typically last between a day and a week. Some hackathons are intended simply for educational or social purposes, although in many cases the goal is to create usable software. Hackathons tend to have a specific focus, which can include the programming language used, the operating system, an application, an API, or the subject and the demographic group of the programmers. In other cases, there is no restriction on the type of software being created.

(official description of Hackathon from Wikipedia)